Aktualności (zajawki artykułów)

Welcome na naszej nowej stronie! - Czytaj całość

Wel­come Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszą nową stroną! Długo oczeki­wana, najnowsza wer­sja, oprócz zmian wiz­ual­nych, przynosi wiele nowych funkcjonalności.

Welcome na naszej nowej stronie! - Czytaj całość

Przyjęcie Polityki Jakości i BHP - Czytaj całość

Firma Techgór Sp. z o.o. przyjęła określoną Poli­tykę Jakości oraz Bez­pieczeństwa i Higieny Pracy zapew­ni­a­jąc jed­nocześnie o skutecznej jej realizacji.

Przyjęcie Polityki Jakości i BHP - Czytaj całość